Wildwater Classificatie

Er zijn verschillende classificaties in gebruik om de moeilijkheid van een riviertraject te beschrijven. Het meest gebruikt is de (van oorspronk Duitse? FIXME) methode in 6 klassen (I - VI) aangevuld met eventueel een plus of min. Een X wordt gebruikt om een onbevaarbare passage aan te geven. Soms worden ook de (Amerikaanse) raft indeling in 10 drempels gebruikt. De internationale classificatie is met een wetsbesluit van 28 februari 2008 (publicatie Journal Officiel van 29 april 2008) opgenomen als annex in de Code du Sport.

Klassieke indeling

klasse beschrijving voorbeelden
I makkelijk Stromend water met een regelmatig verloop, regelmatige, kleine golven en keerwaters. Eenvoudige hindernissen zoals zandbanken. Vrije doorvaart is makkelijk te herkennen.
II eenvoudig / middelmatig moeilijk Eenvoudig, overzichtelijk, stromend water met kleine drempels Rur vanaf Monschau, Lienne
III moeilijk Talrijke stroomvernellingen met (hogere) onregelmatige golven, brekers, draaikolken en keerwater. De vaarweg is niet makkelijk herkenbaar. Rur stroomop van Monschau
IV zeer moeilijk Lange stroomversnellingen met hoge, onregelmatige golven, stoppers en walzen. Moeilijk herkenbare doorvaart. Beneden Ötz
V uiterst moeilijk Lange ononderbroken stroomversnellingen met moeilijke, onrelegelmatige stoppers, dwangpassages, draaikolken, walzen en keerwaters met hoge stroomsnelheid.
VI aan onbevaarbaar grenzend Stijging van alle moeilijkheden tot aan de grens van het hedendaagse kunnen.
X onbevaarbaar

zie ook: nkv.be website

Aanvullende indeling "inzet"

In Frankrijk (http://www.eauxvives.org/fr/rivieres/cotation) wordt deze indeling vaak aangevuld met een letter/cijfer die de gevolgen van een fout probeert te classificeren (E1-E4) waarbij de E1 de laagste impact/gevolgrisico heeft en E4 een zeer pijnlijke ervaring (dodelijke) aanduid :-|. Wat in deze waardering dus onder meer meespeelt is de nabijheid van een evacuatie route.

Deze classificatie is voor het eerste beschreven door Pierre Peschier in het Canoe Kayak Magazine van april/mei 1996 (nummer 132)

klasse beschrijving voorbeelden
E1
E2
E3 kloof van de Verdon
E4 kloof van de Cannobino

Indeling naar waardering

Als laatste zijn er nog methoden om een traject of omgeving een waardering te geven in de vorm van peddeltjes, sterren of een cijfer van 1 tot 10; die zijn zonder uitzondering in het formaat meer/hoger is beter.

  • FIXME voorbeeld

Meer informatie

Opmerkingen en aanvullingen

veiligheid/classificatie.txt · Laatst gewijzigd: 2021/12/31 12:10 door mark
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0