Aanvulling / Correctie formulier

Onderstaand formulier kan gebruikt worden om aanvullingen en correcties of een nieuw traject door te geven (of gewoon om contact te zoeken).

Nieuw Traject

Voor een nieuw traject wil ik onder andere onderstaande informatie graag hebben (sommige dingen zijn ook uit te rekenen of op te zoeken, maar als je ze weet…)

 • Instap:
 • Uitstap:
 • Moeilijkheid: WW
 • Afstand: km
 • Verval:
 • Peilschaal:
 • Bevaringsregeling:
 • Oeverondersteuning: (kiezen uit goed matig geen)
 • Beschrijving:
Contact informatie

Het E-Mail adres wordt niet gepubliceerd

Bericht

Gebruik het eerder op de pagina vermeldde lijstje voor de benodigde informatie voor een nieuw traject.

Licentie

Informatie over de licentie is onder dit formulier te vinden.

Licentie

Deze website publiceert op basis van de Creative Commons "Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen" licentie. In het kort komt het erop neer dat het iedereen is toegestaan:

 • het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
 • het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken

mits daarbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
 • Niet-commercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • Gelijk delen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.
beschrijvingen/formulier.txt · Laatst gewijzigd: 2020/10/18 12:33 door mark
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0