Rur

Algemeen

De Rur is een zijrivier van de Maas, de monding is bij Roermond. Deze rivier is niet te verwarren met de Ruhr die aan de andere kan van de Rijn ligt. Het Nederlandse deel van de Rur (Roer) is hier beschreven.

Onder vloed omstandigheden is het traject vanaf Monschau tot Einruhr leuk om te varen, die 18km doe je dan in twee uurtjes met als toetje de monding van de Erkensruhr, een sprong van bijna een meter het stuwmeer in.

Regio: Eifel en Hoge Venen

Trajecten

De Rur biedt twee interessante wild water trajecten die eventueel aan elkaar kunnen worden geknoopt. De Rur is te varen in het winterseizoen, na aanhoudende regen en/of smeltende sneeuw. Bij uitzondering na enorme regenval in andere tijden van het jaar.

Boven Rur

Instap: rechteroever, stroomaf van de brug aan de weg (Messeweg, L106) van Reichenstein naar Mützenich.

Uitstap: linkeroever na het einde van de bebouwde kom van Monschau

Moeilijkheid: WW III (III+ bij hoog water, >90cm, vanaf 130cm WW IV- en opletten bij de bruggen in de stad) Vanaf 90cm verdwijnen er al veel keerwaters en neemt de druk sterk toe

Afstand: 7km

Verval: 8 (in de stad tot 45 vanwege de stuwen)

Peilschaal:

Peilschaal Monschau

peilschaal Monschau, minimum 60cm, midden 80cm, hoog 90-100cm.

Bevaringsregeling: geen

Oeverondersteuning: goed

Beschrijving: de bovenloop van de Rur loopt vrijwel geheel door een dichtbebost dal, vanaf de “Brauereiwehr” loopt het traject tussen de kademuren van de stad is is uitstappen pas weer mogelijk bij de “Favoritentöter”.

0.5km
eerste moeilijke hindernis aangekondigd door een smalle houten brug hoog boven het water, rechts te slippen of met hoog water door het midden
~2km
stevige S-bocht met verval, wordt normaal door de buitenbocht gevaren.
4.0km
Parkeerplaats Dreistegen (witte geleiderail op de oever rond parkeerplaats), links uitstappen vanwege hoge, normaal onbevaarbare, stuw vlak voor de weg brug (met hoog water (>90cm) eventueel te varen). Van hier overdragen langs de linkeroever en onder de oude fabriek weer instappen. Of, beter, de wegbrug oversteken en ongeveer 300m omhoog langs de Perlbach lopen tot het eerste stuwtje om daar weer in te stappen.
4.1km
van rechts komt de Perlbach erbij, vanaf hier WW II-III
4.5km
molenstuw “Brauereiwehr”, begin van bebouwde kom van Monschau. Meestal langs de rechterkant te slippen, soms op 1/5 vanaf links via een golventrein te varen. Bij hoog water meestal overdragen via rechteroever (moeizaam)
6.1km
stuw “Favoritentöter”, hoge schuine stuw, te varen door de linkerdoorgang. Er zit een goot in het schuine vlak, aangegeven met wat witte stukken hout die op de brug zin getimmerd.
6.3km
“Kesselwehr”, links (~1/5 vanaf linker oever - langs het afleidingsrooster) afvaren, verkennen/overdragen via rechteroever, of linkeroever tijdens omrijden van de auto
6.4km
passage met een drietal walzen waar je rechts/links/rechts tussendoor kunt slippen aan de linkerkant van de rivier
6.5km
Einde van de bebouwde kom van Monschau / Rosenthal, links uitstap, vanaf hier WW II. Eventueel doorvaren tot uitstap Grünenthal of Hammer voor een paar leuke speelgolven. (je kunt ook nog ongeveer 1 km doorvaren tot de waterzuivering/houten voet brug, daar is meestal meer ruimte om te parkeren, officieel niet toegestaan de weg in te rijden

Midden Rur

Instap: linkeroever na het einde van de bebouwde kom van Monschau

Uitstap: rechteroever bij parkeerplaats links aan de Grünentalstrasse (K21) waar deze de rivier oversteekt, brug naar Hammer

Moeilijkheid: WW II

Afstand: 4km

Verval: 7

Peilschaal:

Peilschaal Monschau
Peilschaal Dedenborn

peilschaal Monschau (minimum 50cm, midden 70cm, hoog 120cm) of peilschaal Dedenborn.

Bevaringsregeling: geen

Oeverondersteuning: goed

Beschrijving: dit deel is duidelijk minder moeilijk als boven Monschau en landschappelijk iets minder doordat het dal wat breder is, niettemin loopt het traject vrijwel geheel door het bos.

6.5km
Einde van de bebouwde kom van Monschau / Rosenthal, instappunt
10.5km
wegbrug Grünenthal, rechts uitstappen bij de wegbrug. Eventueel doorvaren richting Hammer.
14.1km
'Rasenmäher', rechts uitstappen bij de wegbrug. vanaf hier I (II)
15km
Hammer, rechts uitstappen bij de brug

Beneden Rur

Instap: rechteroever bij parkeerplaats links aan de Grünenthalstrasse (K21) waar deze de rivier oversteekt

Uitstap: rechteroever bij de brug van de in Einruhr en de monding van de Erkensruhr

Moeilijkheid: WW I - WW II

Afstand: 10km

Verval: 5

Peilschaal:

Peilschaal Dedenborn

peilschaal Dedenborn, minimum 50cm.

Bevaringsregeling: geen

Oeverondersteuning: goed (matig)

Beschrijving: Een redelijk tam traject (makkelijker dan het stuk van Monschau tot de brug naar Hammer) dat grotendeel door een boskloof loopt, vergeleken met de bovenliggen delen van de bovenloop van de Rur, maar in vloed toestand is dit een uurtje varen en zit het vol met leuke golventreinen. Hierna volgt de Rurstausee.

Kaart

gebruiksaanwijzing

In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.

muis/vinger bediening
 • verschuiven door met de muis de kaart vast te pakken kunt u deze verschuiven
 • overzichtskaart met het < knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, door erop te klikken kunt u deze opvragen
 • volledig scherm weergave met behulp van de ⛶ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ▢ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
toetsenbord bediening

Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).

 • verschuiven met behulp van de pijl toetsen kunt u de kaart verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - toets te gebruiken kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, middels de i toets activeert u een cursor die met de pijltoetsen verschoven kan worden, met de enter toets voert u een opvraag actie uit. Gebruik de i of de escape toets om deze functie weer uit te schakelen en terug te keren naar navigatie modus
 • volledig scherm weergave met behulp van de ⛶ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ▢ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.

Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.

In- en uitstapplaatsen van de Rur

 

Locaties in de kaart
id symbool latitude longitude beschrijving
In- en uitstapplaatsen van de Rur
1 instap 50.535556º 6.199722º

Instap bij Reichenstein

2 parking 50.548611º 6.228889º

Parkeerplaats Dreistegen (uit/overstap)

3 instap 50.546786º 6.231456º

Overstap punt Perlbach, 200m lstroom lopen

4 uitstap 50.552222º 6.248889º

Uitstap/Instap Monschau Rosenthal

5 uitstap 50.55547º 6.26125º

Uitstap/Instap Monschau waterzuivering

6 uitstap 50.56384º 6.29766º

Uitstap Hammer (“Hammerbach”) (Grünenthalstrasse)

7 uitstap 50.57648º 6.34332º

Uitstap parkeerplaats tussen parkeerplaats tussen Hammer en Dedenborn

8 uitstap 50.581225º 6.379127º

Uitstap Einruhr

beschrijvingen/duitsland/rur.txt · Laatst gewijzigd: 2024/02/05 19:24 door mark
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0