Chéran

Algemeen

De Chéran ontspringt op de Pointe de Chaurionde (2173 m). Ze stroomt gedeeltelijk door moeilijk toegankelijke kloven ten zuidwesten van Annecy. Ze mondt uit in de Fier ten noorden van Rumilly.

Regio: Haute-Savoie

Trajecten

De Chéran is bevaarbaar in de periode dat de sneeuw smelt, april-juni. Bij hoog water wordt bevaring afgeraden omdat het dan onmogelijk wordt om bij de onbevaarbare passages om te dragen.

Er bevindt zich een peilschaal op de linkeroever onder Pont d’Escorchevel tussen Le Châtelard en École. Het onderste merkteken van de peilschaal begint met 10 cm en raakt bij een lage waterstand het water niet; LW -5 cm, MW 10 cm, HW 30 cm

Een tweede peilschaal bevindt zich op de rechteroever bij de ingang van de Gorges du Prérouge, 700 m stroomafwaarts van de brug van Lescheraines. In de eerste haarspeldbocht is een paadje (30m) dat naar de peilschaal leidt; DKV (nieuwe peilschaal); LW 90 cm (110 cm), LW 110 cm (130 cm), LW 140 cm (150 cm )

online: Allèves [la Charniaz] (V1255010) of Allèves

Invalid Link
peilschaal Allèves [La Charniaz]
Invalid Link
debiet Allèves [La Charniaz] (LW/MW/HW = 7/14/28 m³/s)
Bevaringsregeling

Voor de Chéran is een “Code de bonne pratique” opgesteld Code-de-bonne-pratique-2013.pdf. Hierin worden de trajecten beschreven en de voorwaarden waaronder mag worden gevaren. Tevens is een Topo opgesteld: Topoguides_kayak.pdf Varen is toegestaan van 10:00 (eerste instap) tot 17:30 (laatste uitstap) van begin maart tot begin oktober, minimum debiet 5 m³/s bij peilschaal la Charniaz daarbuiten alleen na expliciete toestemming FFCK. De winterperiode is vanwege de de paaitijd uitgesloten.

École - Pont de Bange

Instap: Brug aan de oostkant van École, weg naar Carlet, of de officiele instap; linkeroever Pont d’Escorchevel

Uitstap: “Pont de Bange” rechteroever vóór de stuwdam, of een kilometer stroomop bij de grot van Prérouge

Moeilijkheid: WW II - WW III (4-)

Afstand: 14 km (10 km)

Verval: 13

Peilschaal: online Allèves [la Charniaz] (V1255010) min 5.5 m³/s, LW/MW/HW | 7/14/28 m³/s

Bevaringsregeling: zie Bevaringsregeling hierboven

Oeverondersteuning: geen

Beschrijving: Let op de officiële instap is de linkeroever bij de “Pont d’Escorchevel” @km3.9. Aanbevolen is om bij de “Grotte de Prérouge” uit te stappen.

km 0
Instappen bij de brug van École. De rivier stroomt snel door smalle bedding door het bos. Bomen en struiken hangen tot in het water. Later volgt een vlakke steen-en kiezelbedding met enkele kunstmatige blokdrempels die het beste al vanaf de langs de rivier lopende weg verkend kunnen worden.
km 1
Een 2 m hoge afval over een stuwmuur, op tijd aanlanden en verkennen, kort hiervoor op de rechteroever vlak bedrijfsgebouw.
km 2.5
Brug bij La Compote, mogelijkheid om in te stappen. De rivier stroomt weer door een bosgebied met weer weinig mogelijkheden om te stoppen. Er volgen tot Les Cheraines drie blokstuwen, na verkennen bevaarbaar.
km 3.9
Pont d’Escorchevel (D911) tussen Le Châtelard en École, peilschaal. Dit is de officiële mogelijkheid om in te stappen, linkeroever. Er volgt matig zwaar wildwater, WW II - WW III.
km 5
Rechts le Châtelard.
km 6.6
Brug bij het dorp Picot. De rivier loopt weer door een brede kiezelbedding en heeft geen moeilijkheden meer, WW I - WW II.
km 9
Vervallen stuw, bevaarbaar, meestal midden-rechts.
km 10,2
Brug (N512) bij Lescheraine, onder de brug bevindt zich een kunstmatige drempel, eventueel bevaarbaar (rechts houden in de linker doorgang). Links Les Cheraine camping. Bij laag water uitstappen bij de brug. De stroming en de moeilijkheid nemen weer wat toe, WW II - WW III.
km 11
Peilschaal 2. Het begin van een korte, maar mooie rotskloof (“Gorges de Prérouge”). In de ingang een golfpassage die wat meer opmerkzaamheid verlangt, WW II - WW III. In de kloof zelf geen moeilijkheden; de kloof moet min of meer blind gevaren worden; alleen de invaart kan ingezien worden, tot de eerste bocht (tenzij met klim en klauterpartij van de onderkant af). Maar bij de eerste bocht loopt de kloof vol en is alle snelheid uit het water.
km 11,9
Kleine brug aan het einde van de kloof. De rivier stroomt hier over een natuurlijke drempel in een verblokt stuk, WW III. Verkennen in verband met mogelijkheid van verklemde bomen. In dit geval links omdragen. Hierna eenvoudig wildwater. Na de kloof volgt er een smal rotskanaal, WW IV (evt. verkennen vanaf de weg). Mogelijke uitstap na het verval rechteroever (Grotte de Prérouge)
km 14,1
Stuwdam stroomopwaarts van Pont de Bange, uitstappen op de rechteroever (hier altijd goed kijken vanwege de absoluut dodelijke passage in het vervolg), bij MW of meer is er eigenlijk geen keerwater.

Moulin Collomb - Alby

Instap: Pont de l´Abime of camping “Le Chéran”

Uitstap: rechteroever, voor de stuw van Alby

Moeilijkheid: WW II - WW III (IV, 2X)

Afstand: 7 km

Verval: 7

Peilschaal: online Allèves [la Charniaz] (V1255010) min 5 m³/s, LW/MW/HW: 5.5/11/22 m³/s

Bevaringsregeling: zie Bevaringsregeling hierboven

Oeverondersteuning: geen

Beschrijving: Er zijn verschillende dodelijke ongevallen te betreuren op dit traject, als dan niet in combinatie met hout in of voor de onbevaarbare passages.

km 0
Instappen bij de camping “Le Chéran”. Deze camping wordt vanuit Cusy bereikt (bordjes volgen) via een steile naar beneden lopende weg. Voor camping rechts picnic plaats met prima instapmogelijkheid. Er volgt overwegend eenvoudig wild water met enige licht verblokte golfpassages, WW II.
km 1.5
Stuw met opgestuwd water.
km 3
Een dwars op de rivier verlopende rotsrij met 2 hoge afvallen, WW IV. De eerste rechts goed bevaarbaar, eventueel sterk zog, links groot keerwater. De tweede afval, 3 m hoog, eindigt in een poel, rechts bevaarbaar, ook hier eventueel sterk zog, mogelijk sifon. Eventueel links omdragen. De rivier stroomt vanaf hier door een rotskanaal (dwangpassage WW III) met aan beide zijden hoge rotswanden, enkele passages WW III. Er is een 0,5 - 1 meter brede onbevaarbare passage (klemgevaar, X). Omdragen alleen bij laagwater mogelijk!!. De passage is door witte verfmarkeringen gekenmerkt en na een linker bocht op tijd te zien. Het beste is om direct links op een grote rotsplaat uit te stappen. Bij middelmatige en hogere waterstanden trekt de stroming richting vernauwing en aanlanden wordt door de rotsplaat bemoeilijkt. Bij deze waterstanden wordt de enige omdraag mogelijkheid op de linkerzijde risicovoller tot onmogelijk… Bij laagwater (peil Gorges Pre-Rouge 80 cm) omdragen links goed mogelijk.
km 5
“Rue à Bernard”, een 200 meter lang rotskanaal waarnaar grote rotsblokken het zicht versperren, steile drop met sterk zog aan het einde. Om te verkennen rechts aanlanden, boomversperringen mogelijk, WW III-IV. Om aan te landen en te omdragen staat bij middelmatig water alleen een klein keerwater ter beschikking (sterke stroming langs de rotsoever). Hierna eenvoudig wild water.
km 7.1
Brug van Alby. Onder de brug bevindt zich een moeilijk te omdragen stuw (6 m hoog), daarom beter 200 m hiervoor op de rechter oever uitstappen. Via een klein voetpad komt men bij het kerkhof van Alby, genoeg plaats om auto’s te parkeren. Bij de stuw is een nieuwe glijgoot en instappunt gemaakt. De glijgoot dient ook als vistrap en is erg stenig, van boven komend erg moeilijk om te stoppen voor de stuw.

Alby - Rumilly

Instap: rechteroever, stroomaf van de stuw in Alby

Uitstap: linkeroever, petit plan d'eau Pérouses, nabij het circuit van Rumilly

Moeilijkheid: WW II

Afstand: 8 km

Verval:

Peilschaal: online Allèves [la Charniaz] (V1255010) min 5 m³/s, LW/MW/HW: 5/15/40 m³/s

Bevaringsregeling: zie Bevaringsregeling hierboven

Oeverondersteuning: geen

Beschrijving: Qua wild water niet zo boeiend, qua landschap echter een aanrader!

Kaart

gebruiksaanwijzing

In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.

muis/vinger bediening
 • verschuiven door met de muis de kaart vast te pakken kunt u deze verschuiven
 • overzichtskaart met het < knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, door erop te klikken kunt u deze opvragen
 • volledig scherm weergave met behulp van de ⛶ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ▢ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
toetsenbord bediening

Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).

 • verschuiven met behulp van de pijl toetsen kunt u de kaart verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - toets te gebruiken kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, middels de i toets activeert u een cursor die met de pijltoetsen verschoven kan worden, met de enter toets voert u een opvraag actie uit. Gebruik de i of de escape toets om deze functie weer uit te schakelen en terug te keren naar navigatie modus
 • volledig scherm weergave met behulp van de ⛶ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ▢ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.

Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.

 

Locaties in de kaart
id symbool latitude longitude beschrijving
1 instap 45.649696º 6.173656º

Instap École

2 instap 45.666667º 6.157500º

Instap brug La Compote

3 instap 45.673889º 6.143472º

Aanbevolen
Instap brug D911 “Pont d’Escorchevel”, stroomop van Le Chatelard

4 instap 45.71481º 6.10565º

Instap Le Châtelard

5 peilschaal 45.721250º 6.103333º

Kloof van Prérouge, Peilschaal
110=NW, 130=MW, 150cm=HW

6 gevaar 45.724444º 6.094444º

rotskanaal

7 uitstap 45.724824º 6.095002º

Aanbevolen
Uitstap Grot van Prérouge

8 uitstap 45.743889º 6.096250º

Uitstap Pont de Banges

9 cave 45.724251º 6.093954º

Grot van Prérouge

10 instap 45.764167º 6.055833º

Instap Pont de l´Abime (15-20 min. lopen naar beneden de kloof in)

11 instap 45.773843º 6.038390º

FIXME Instap Moulin Collomb?

12 uitstap 45.816667º 6.023611º

Uitstap Alby

13 instap 45.818333º 6.021389º

Instap Alby, na de stuw!

14 uitstap 45.847222º 5.968889º

Uitstap Rumilly

beschrijvingen/frankrijk/cheran.txt · Laatst gewijzigd: 2023/05/26 16:47 door mark
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0