Inn (En)

Algemeen

De Inn ontspringt in Zwitserland in de Albula-Alpen op de Piz Grevasalvas en komt bij Finstermünz Oostenrijk binnen om uiteindelijk bij Kufstein Oostenrijk te verlaten en Duitsland in te stromen om uiteindelijk in de donau uit te komen. In Oostenrijk zijn de Finstermünz Schlucht, de Tösener Strecke, de Landecker Schlucht (meestal te weinig water door waterafleiding) en de Imster Schlucht interessant wildwater.

Regio: Tessin (Zwitserse deel) en Tirol (Oostenrijkse deel)

De Inn is waarschijnlijk de landschappelijk mooiste en watertechnisch afwisselendste rivier van Zwitserland. Het zwitserse deel van de Inn heeft een aantaal imposante kloven.

Er bevindt zich een peilschaal/limnograaf 100 meter stroomafwaarts van de brug bij Tarasp. Deze peilschaal geeft het peil van de laatste 24 uur weer.

Campings TCS-Camping «Punt Muragl» tussen Pontresina und Samedan.

Eenvoudige camping tussen S-chanf und Cinuos-chel.

TCS-Camping «Gurlaina» in Scuol.

TCS-Camping «Lischana» in Sur En, ongeveer 6 km stroomafwaarts van Scuol, aan de oever van de Inn.

camping in Strada.

Op de camping «Cul» bij Zernez worden geen kanoërs toegelaten!

Trajecten

Het zwitserse deel van de Inn heeft 8 bevaarbare trajecten waarvan de kloven het meest de moeite waard zijn, de moeilijkheidsgraad varieert van III tot V, een en ander afhankelijk van de waterstand. De beste tijd voor de Inn is de vroege zomer tot de vroege herfst (juli - september evt. oktober). De waterstanden op vrijwel het hele zwitserse deel van de Inn worden bepaald door de hydro-elektrische centrales, met name wat later in de zomermaanden.

S-Chanf Schlucht

Instap: linkeroever onder de stuw van S-Chanf, boten aan een touw laten zakken over de versterke bedding.

Uitstap: linkeroever bij de voetgangersbrug van Cinuos - Chel

Moeilijkheid: III

Afstand: 5km

Verval: 10 - 16

Peilschaal: rechteroever bij de stuw van Cinuos-Chel (alleen te voet te bereiken) is de waterstand in m³ op de rotsen getekend. Laag water 10 m³/s, middelmatig water 18 m³/s, hoog water 30 m³/s. Ook bruikbaar is de peilschaal bij de kleine brug bij de camping in Zernez. Laag water 50 cm, middelmatig water 70 cm, hoog water 100 cm

Bevaringsregeling: onbekend

Oeverondersteuning: matig, er zijn één of twee plaatsen waar je de kloof uit/in kunt naar de weg of camping

Beschrijving:

km 0
Stuw van S-chanf, zeer moeilijk om in te stappen door omheining van het terrein rond de centrale
km 1,2
Brug. Instappunt is te bereiken door 300 meter stroomafwaarts van S-Chanf aan de rechterkant van de rivier te rijden. Na één kilometer wordt de rechteroever bereikt. De toegang tot de brug is verboden per auto, (militairgebied). Met de auto kan men tot 200 meter voor deze brug komen. Het instappunt op de rechteroever bereikt men door over een steil voetpad.

Na een brug is een betonnen stuw, waar omgedragen moet worden. Oppassen voor deze stuw, hij kan door golfvorming over het hoofd gezien worden.

Km 2
Eerste verblokking. Bij laagwater kan rechts onder de rotsen bevaren worden, anders omdragen. Hierna wisselen in de mooie kloof korte, niet al te moeilijke vervaldrempels zich af met rustige stukken. Bij de kloofingang links aanlanden om de blokversperring te verkennen.
Km 2,5
Links eenvoudige camping, lichte verblokking.
Km 3,3
Links monding van de Vallember, hierna volgt een moeilijke korte verblokte passage
km 3,8
Betonnen brug met een dubbele stuw met een gering verval maar wel een zeer gevaarlijk keerzog. Links makkelijk om te dragen. Er bevindt zich hier een peilschaal met m3 opgave.

In de zomermaanden wordt minimaal 3 m3/s doorgelaten bij de stuw van S-Chanf net boven het instappunt, dit is net genoeg is voor een bevaring. Het maximum waarbij gevaren kan worden is 15 m3 (S-chanf)

km 5
Links uitstappen bij de houten voetgangersbrug van Cinuos - Chel (rijverbod voor auto's, de kajaks moeten 400 meter gedragen worden) of doorvaren door de “Brail-Schlucht”.

Brail-Schlucht

Instap:

Uitstap:

Moeilijkheid: IV - V

Afstand: 5km

Verval: 16‰

Peilschaal: rechteroever bij de stuw van Cinuos-chel (alleen te voet te bereiken) is de waterstand in m³ op de rotsen getekend. Laag water 10 m³/s, middelmatig water 18 m³/s, hoog water 30 m³/s

Ook bruikbaar is de peilschaal bij de kleine brug bij de camping in Zernez. Laag water 50 cm, middelmatig water 70 cm, hoog water 100 cm

Peilschaal Tarasp Laag water 60 cm, Middelmatig water 120 cm, Hoog water 140 cm

Bevaringsregeling: onbekend

Oeverondersteuning: geen

Beschrijving: Bij hoogwater wordt de kloof WW V. Beste tijd om te varen is juli tot september.

Bij verplichte minimale waterdoorlaat in S-Chanf (3 m³/s) net genoeg water. Het water van 2 beken bij Cinuos-chel geeft nog wat extra. Weinig water. Geeft een geringe waterdruk maar je moet nauwkeurig varen. Met meer water worden de passages breder, de stromingssnelheid hoger en de walsen sterker.

Km 0
Instappen bij de houten brug van Cinuos -Chel of komend uit de S-Chanf Schlucht. De Brail Schlucht is een kloof, met het karakter van de Verdon kloof, die geheel verblokt is. Er volgt 2 km zwaar verblokt water met vele smalle passages en kleine afvallen. Bij laag water kunnen alle passages omgedragen worden.
Km 0,3
Spoorbrug, hoog boven de kloof. Hier volgt de zwaarste passage. Bij weinig water is er keien woestenij, met hoge, smalle afvallen en moeilijke, onoverzichtelijke doorvaarten.

Links aanlanden om de volgende verblokte versnelling te verkennen. Rechts bevaarbaar. Links omdragen over de keien zeer moeizaam. Na elke verblokking is er weer rustig water. Bij zomers hoogwater bouwt zich daarentegen een hoge stromingsdruk op met hoge golven en grote walsen waardoor de bevaring van dit 500 meter lange ingangskatarakt zeer moeilijk is. Verkennen is dan door overhangende wanden niet mogelijk, evenals omdragen van het gehele katarakt.

Km 0,9
Links monding Punta-Bach.
Km 2
Kleine houten brug van Brail.
Km 2,8
De kloof wordt vriendelijker en de moeilijkheden worden minder, WW III.
Km 5,1
Punta Nova, betonbrug van de weg tussen Zernez en Brail, 100 meter stroomafwaarts, rechts mogelijkheid tot uitstappen.

Zernez Strecke

Instap: Betonbrug Punta Nova

Uitstap: linkeroever, 500m onder het dorp Susch

Moeilijkheid: II-III

Afstand: 11.5km

Verval: 7

Peilschaal: Peilschaal bij de kleine brug bij de camping in Zernez. Laag water 50 cm, middelmatig water 70 cm, hoog water 100 cm

Peilschaal Tarasp: minimale water 0,50 meter, laag water 1182,70 m ü. M., middelmatige water 0,80- 1,30 meter 1183,10 m ü. M., hoog water 1183,50 m u. M

Bevaringsregeling: onbekend

Oeverondersteuning: goed

Beschrijving: Het gehele traject biedt maar matig zwaar wildwater in een mooi landschap. Zeer aan te bevelen voor diegenen die niet van zware kloven houden of om bij te komen tussen twee kloofbevaringen.

km 0
Aan het begin van de eerste rechterbocht 2 verblokkingen WW III, de zwaarste passage van de Zernez Strecke. Er volgen meerdere kleine drempels.
Km 3,1
Rechts monding van de Spöl, het grootste deel van het water hiervan is afgeleid. Bij een zeer goede waterstand kan ook nog twee kilometer boven de monding van de Spöll ingestapt worden, WW II. De hoger gelegen kloven van de Spöll liggen in het “Schweizer Nationalpark en hier geldt een vaarverbod.

Hierna kleine brug. Oppassen staaldraad in het water! Rechts varen.

Km 3,8
Zernez, rechts camping, maar verboden voor kajakkers. Er volgt een leuke golfpassage, de moeilijkheden nemen iets toe. Hierna weer eenvoudig water.
Km 4,2
Spoorbrug
km 4,5
Betonbrug, hierna grindwinning met kabel baggeraars.
Km 7,8
Na een rechterbocht vernauwt de rivier zich. Er volgt voor een scherpe linkerbocht een licht verblokte golfpassage.
Km 10,8
Susch, overdekte houtbrug. Hiervoor rechts aanlanden en de volgende passage verkennen. Bij hoogwater grote walsen bij laagwater sterk verblokt. Links monding Susasca-Bach en een gunstig gelegen camping, hierna brug.
Km 11,5
500 meter onder het einde van het dorp Susch, uitstappen. Er staan hier uitstapborden van de SKV, op de linkeroever

Giarsun Schlucht

Instap: langs de weg van Lavin naar Susch is na 2.5km een parkeerplaats, wegwijzers volgen

Uitstap: rechteroever, stenen brug bij Ardez. Er is een parkeerplaats 150m boven de brug.

Moeilijkheid: III-V

Afstand: 11km

Verval: 11

Peilschaal: Peilschaal Tarasp: minimale stand 0,50 meter, laag water 0,65 meter 1182,60 m ü. M., middelmatig water 0,80 - 1,20 meter 1182,90 m ü. M, hoog water 1,50 meter 1183,30 m ü. M

Bevaringsregeling: onbekend

Oeverondersteuning: matig, geen in de kloof

Beschrijving: Het eerste gedeelte tot de brug van Giarsun biedt matig zwaar wildwater (II-III) met enige lichte golfpassages. Hierna voert de rivier door een moeilijk toegankelijke wilde kloof met veel verblokte passages en mooie golfpassages. Bij hogere waterstand voert de toenemende waterdruk tot een hogere moeilijkheidsgraad.

km 0
Instappunt bereikbaar door vanuit Lavin richting Susch te rijden waar na 2,5 km een parkeerplaats is gemaakt, wegwijzers volgen.
Km 3,3
Brug Lavin. Verboden in- en uitstappen
km 4,8
Brug, links Giarsun. Hierna volgt de eenzame rotskloof met gedeeltelijk zeer zware verblokking, steile drempels en grote golven. Twee passages moeten verkend worden. In het begin matig zwaar, maar geleidelijk aan moeilijker.
Km 7
Rechts monding van de Aua da Nuna. Na 40 meter staat links een groot rotsblok in het water, hierachter links aanlanden en het eerste verval de “Preusenschleuder” verkennen. Deze sleutelpassage van de Giarsunschlucht bestaat uit 2 naast elkaar liggende rotsblokken. De stroming loopt eerst op het rechterblok, water wordt opgestuwd en tegen het tweede blok geduwd. Aansluitend een rustig bassin. Raadzaam om links aan te landen omdat aan de rechterkant onderspoelde rotsen liggen. Links en rechts omdragen; bij hoge waterstand alleen rechts mogelijk. De passage is in de loop van de jaren wat lichter geworden. Het beste is om links van het midden in te varen en dan in het wit schuimende gat te vallen waar men dan weer door de stromingsdruk uitgekatepulteerd wordt. Bij peilschaal Tarasp van 50 -100 cm volgt S-vormig en smal verval, zwaarste passage, WW IV

Hierna een walsenrijke golfpassage die in een labyrint van machtige rotsblokken eindigt. Na een groot rotsblok dat van rechts in de rivier ligt, rechts aanlanden en de volgende dubbeldrempel verkennen, links bevaarbaar, WW IV+. Drempels en kleinere vervallen liggen tussen beide passages.

Km 8,8
Het water verdwijnt, na een relatief rustig bassin, in een wirwar van rotsblokken. Rechts een rotswand en links een steenhelling begint het tweede hoogtepunt het “Treppenhaus”. Links aanlanden om te verkennen of omdragen. Het keerzog in het onderwater is afhankelijk van de watervoering. In het midden wordt de boot en vaarder diep in het bruisende onderwater gedrukt.
Km 9,6
Grote rotsblokken schijnen de doorvaart te versperren. De volgende verblokte passage kan zowel links als rechts bevaren worden.
Km 10,3
Laatste passage. Bij laag water is de afval geheel rechts het gemakkelijkste te bevaren, anders geheel links (in het midden krachtige wals).
km 10,8
Uitstappen bij de stenen brug bij Ardez op de rechteroever. Parkeerplaats 150 meter boven de brug.

Uitstappen is op de linkeroever lastig door de steile wand.

Ardezer Schlucht

Instap: brug van Ardez

Uitstap:

Moeilijkheid: IV-VI

Afstand: 4km

Verval: 18

Peilschaal: Tarasp: laag water 60 cm 1182,60 m ü. M., middelmatig water 70 cm 1182,80 m ü. M, hoog water 80 cm 1183,00 m ü. M

Bevaringsregeling: onbekend

Oeverondersteuning: geen

Beschrijving: Bij hoogwater continu WW V-VI. De benodigde vaartijd met zekeringen en omdragen is zo'n 5 à 6 uur. De Ardezer-Schlucht is het imposantste, zwaarste en moeilijkste gedeelte van de Inn. Verkennen van alle passages is noodzakelijk, één passage WW VI de “Bockschlitz”. Alle passages zijn zwaar verblokt met moeilijke doorvaarten en sterke walsen.

Km 0
Instappenbij de brug van Ardez.
Km 0,3
Het begin van de “Bockschlitz” wordt gekenmerkt door een zeven meter hoge donkere rotskop op de rechteroever, 110 meter voor de rots links aanlanden en de 200 meter omdragen. Er volgen drie drempels. Drempel één, 1,7 meter hoog, vijftien meter verder de tweede drempel. Gelijk hierna drempel drie, de eigenlijke “Bockschlitz”. Hier zijn een aantal sifons en zwemmen is dan ook levensgevaarlijk. Er zijn hier al een aantal dodelijke ongelukken gebeurd. Het gevaar ligt niet alleen hier maar ook al bij de toevaart, de zogenaamde “Bobbahn” want het keerwater hier missen is levensgevaarlijk en te moeten zwemmen is dodelijk omdat je dan vijf meter diep in de sifons wordt gezogen.

Omdragen gaat zeer moeizaam, de eerste en tweede passage moeten links omgedragen worden. De laatste moet rechts omgedragen worden, na de tweede drempel je moet je dus traverserend naar de overkant, waar aanleggen zonder hulp zeer moeizaam en gevaarlijk is. Verlaten van de kloof is alleen mogelijk door terug te gaan naar het instappunt. Na deze passage komt nog een technisch veeleisende verblokte passage van 400 meter lang met drie drempels van 1,2 meter hoog. Het water gaat door een nauwe doorlaat direct naar rots met verklemmingsgevaar.

Km 1,5
Hangbrug, vanuit Ardez loopt een voetgangersweg naar deze brug. Waar de brug de rivier oversteekt is een twee meter hoge waterval, eventueel links bevaarbaar maar met een sterk keerzog in onderwater, rechts omdragen. Hierna afname van de moeilijkheden tot WW III+-IV.
Km 4
De weg nadert de rivier, 250 meter voor een lawinegalerij (vanuit Scuol komend) einde van de kloof en uitstappunt.

Scuol Schlucht

Instap:

Uitstap: Brug naar centrale van Pradella

Moeilijkheid: III-IV

Afstand: 9km

Verval:

Peilschaal: Tarasp: minimaal 0,50 m, laag water 1182,70 m ü. M, middelmatige water 0,80-1,20 m 1183,00 m ü. M, hoog water 1,50 m 1183,40 m ü. M

Bevaringsregeling: onbekend

Oeverondersteuning: matig

Beschrijving: Bij hoog water wordt de moeilijkheid WW IV-V. Landschappelijk zeer mooi traject met 4 leuke passages. Tot het kuuroord van Tarasp loopt de weg langs de rivier. De Scuol Schlucht is landschappelijk zeer mooi en biedt interessant wildwater. Ze voert door het kuurgebied van Scuol - Tarasp. Peilschaal in Tarasp.

Km 0
Op het punt waar de weg van Scuol uit het Inn dal omhoog gaat naar Ardez, loopt een klein voetpad naar de rivier, hier instappen (zie ook uitstappunt Vorig traject).
Km 0,3
In rechter bocht begint een 100 meter lange massale golfpassage met veel verval, WW III-IV.
Km 1,3
Vervaldrempel met een bedrieglijke stroming, stroomopwaarts van een voetgangersbrug.
Km 1,6
In een rechterbocht volgt weer een 100 meter lange , massale golfpassage met veel verval,WW III-IV. Hierna matig zwaar wildwater, WW II-III.
Km 5,8
Oude overdekte houten brug van Scuol-Sot. De moeilijkheden nemen weer toe. Na een linkerbocht volgt een 100 meter lange vervaldrempel met grote rotsblokken en walsen.
Km 6,6
Voor de volgende betonnen brug van Faschuns rechts in een verblokt stuk varen en na de brug direct rechts aanlanden om de volgende passage (WW IV) te verkennen. Het water voert door een verblokking naar links en veroorzaakt bij de rotswand sterk drukwater en walsen, die bij een normale waterstand doorvaren moeten worden. . Bij hoogwater (meer dan 25 m3/s, peilschaal Tarasp: vanaf 1183,00 m ü. M.) zeer sterk drukwater bij de linker rotswand rechts kan men dan dit omvaren. Hierna nog matig zware golfpassages, voor de rest eenvoudig wildwater.

Eventueel vaart rechts beëindigen en boten naar de ijzeren Lischina brug omhoog dragen, einde van de Scuol-Schlucht

km 9,1
Brug naar centrale van Pradella, goed punt om uit te stappen.

Martina Strecke

Instap: rechteroever onder de centrale van Pradella

Uitstap: parkeerplaats bij douanekantoor in Martina

Moeilijkheid: II-IV

Afstand: 15km

Verval: 7

Peilschaal: linkeroever onder de brug bij Weiler San Niclà, stroomopwaarts van Strada, laag water 100 cm, middelmatig water 150 cm, hoog water 200 cm. ( Tarasp is niet bruikbaar omdat er op werkdagen een grote watertoevoer van verschillende centrales is.)

Bevaringsregeling: onbekend

Oeverondersteuning: goed

Beschrijving: Bij hoogwater tot WW IV+. Bij hoog water zijn er veel hoge golven en grote stoppers evenals schuine walsen die je weer na het midden van de rivier trekken. Zwemmen met hoogwater is dan ook zeer onaangenaam en kan zelf levensgevaarlijk worden. De watertoevoer van de dit traject is volledig afhankelijk van de centrale Pradella, die zeer onregelmatig is. Op zon-en feestdagen meestal niet in werking, laagwater WW II III. Doordeweeks bij volledige werking wordt het een zwaarder traject met grote stromingssnelheid (zwaarder dan bijvoorbeeld de Imsterschlucht met hoogwater), WW IV.

Na het gereedkomen van een nieuwe centrale bij Martina en een verzamelbekken bij Pradella wordt vermoedelijk het meeste water afgeleid.

Km 0
Centrale van Pradella. Toevoer van het bij S-Chanf afgeleide water van de Inn en ook toevoer van het afgeleide water van de Spöll, Instappen het beste op de rechteroever onder de centrale. Er volgt een brede bedding, snelle stroming en enige mooie golfpassages.
Km 3,5
Overdekte houten brug Sur-En, rechts camping, goede standplaats (veel gebruikt door kanoërs). Er volgt eenvoudig wildwater.
Km 5,4
Links monding van de Branclabachs.
Km 7,5
Kleine brug naar Ramosch. Aansluitend grindwinning. Na de volgende rechter bocht volgt de “Lawinenschwall”, een massale en verblokte golfpassage met hoge golven, eventueel rechts aanlanden en verkennen.
Km 9,5
Smalle ijzeren voetgangersbrug, ervoor en erachter grote golven.
Km 10,3
Brug naar Weiler San Niklà, links grindwinning.
Km 12
Links monding beek, , stroomafwaarts van Strada. Kort hierna langste verblokte golfpassage, zwaarste passage van de Martina-Strecke WW III-IV. Om te verkennen links aanlanden. Hierna afname van de moeilijkheden.
Km 12,7
Brug bij Weiler Sclamischot.
Km 15,2
Wegbrug, douane Martina. Links of rechts uitstappen, parkeerplaats aanwezig.

Finstermünz schlucht

Instap: brug bij het douanekantoor in Martina

Uitstap: linkeroever bij de Kajetansbrücke, in den buurt van de Oostenrijkse douanepost

Moeilijkheid: III-V

Afstand: 9km

Verval: 7

Peilschaal: aan de brug Oostenrijkse douanestation, middelmatig water 180 cm of onder de brug bij Weiler San Niclà, laag water 100 cm, middelmatig water 150 cm, hoog water 200 cm

Bevaringsregeling: onbekend

Oeverondersteuning: geen

Beschrijving: Dit trajekt heeft weinig verblokking met een grote waterdruk en ligt in een diepe kloof tussen hoge rotwanden en berghellingen De moeilijkheden liggen meestal bij WW III-IV met 2 passages WW V. Het is het beste om te varen in het weekend wanneer de centrale Pradella geen water doorlaat.

Km 0
Instappen bij de brug van Martina bij het douanestation. Er volgt licht wildwater.
Km 1
Begin van de kloof, de moeilijkheden nemen wat toe.
Km 3,2
De Inn buigt naar rechts. De weg linksboven loopt door een lawinegalerij. Toename van de moeilijkheden, mooie golfpassages met massale en grote golven.
Km 4
Rechts monding van de Stillebachs. Kort hierna volgt de eerste extreem zware verblokte passage, normaal rechts omdragen over grote rotsblokken.
Km 4,6
Tweede extreempassage, vergelijkbaar met de eerste. Ook rechts omdragen.
Km 5,7
Brug Alt - Finstermünz . Hierna nogmaals een zware blokpassage. Aansluitend eenvoudig wildwater. Beide oevers zijn nu Oostenrijks gebied
km 6,7
Links monding Schergenbachs.
Km 9,2
Uitstappen op de linkeroever bij de Kajetansbrücke (brug Pfuns - Nauders) bij de Oostenrijkse douane.

Landecker schlucht

Imster schlucht

Instap: Onder de viaducten, bij de raftingsinstap in Imst. Er is een afwateringskanaaltje dat soms genoeg water heeft om naar beneden te spoelenm, dat scheelt een stuk sjouwen (het raft instap terrein is verboden voor voertuigen)

Uitstap: Haiming, linkeroever stroomop van de brug. Er is een stenen trap die naar een parkeerplaats leidt.

Moeilijkheid: II-III

Afstand: km

Verval:

Peilschaal:

Bevaringsregeling: onbekend

Oeverondersteuning: matig

Beschrijving: Het laatste wildwater traject van de Inn biedt hoge golventreinen een aantal stevige bochten in “massa”water.

Kaart

gebruiksaanwijzing

In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.

muis/vinger bediening
 • verschuiven door met de muis de kaart vast te pakken kunt u deze verschuiven
 • overzichtskaart met het < knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, door erop te klikken kunt u deze opvragen
 • volledig scherm weergave met behulp van de ⛶ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ▢ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
toetsenbord bediening

Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).

 • verschuiven met behulp van de pijl toetsen kunt u de kaart verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - toets te gebruiken kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, middels de i toets activeert u een cursor die met de pijltoetsen verschoven kan worden, met de enter toets voert u een opvraag actie uit. Gebruik de i of de escape toets om deze functie weer uit te schakelen en terug te keren naar navigatie modus
 • volledig scherm weergave met behulp van de ⛶ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ▢ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.

Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.

Kaart met in- en uitstappunten aan de Inn

 

Locaties in de kaart
id symbool latitude longitude beschrijving
Kaart met in- en uitstappunten aan de Inn
1 instap 46.498000º 9.847970º

instap S-Chanf Schlucht

2 uitstap 46.619020º 10.004350º

Uitstap S-Chanf Schlucht

3 instap 46.619020º 10.004350º

instap Brail Schlucht

4 uitstap 46.674560º 10.063440º

Uitstap Brail Schlucht

5 instap 46.769730º 10.195970º

instap Ardezer schlucht

6 uitstap 46.776750º 10.237560º

Uitstap Ardezer schlucht

7 instap 46.752670º 10.083450º

instap Giarsun schlucht

8 uitstap 46.769720º 10.195990º

Uitstap Giarsun schlucht

9 instap 47.115780º 10.617220º

instap Landecker Schlucht

10 uitstap 47.143030º 10.563620º

uitstap Landecker Schlucht

11 uitstap 47.259193º 10.876358º

Uitstap Haiming; Imster Schlucht

 • (DKV 2 420, Wildwassertouren in den Alpen 103, Kajakfahrten zwischen Donau und Inn 124, White Water Europe Book One 61)
beschrijvingen/zwitserland/inn.txt · Laatst gewijzigd: 2022/06/14 08:30 door mark
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0