Isel

Algemeen

De Isel is een zijrivier van de Drau en ontspringt in de zuidelijke Venedigergruppe op zo’n 3000 m hoogte. Ze is het gehele jaar bevaarbaar met inachtneming van de bevaringsregeling_matrei_-_lienz.

Regio: Ost Tirol en Karintië

Zijrivieren:

Trajecten

De Isel is een van de laatste ongetemde gletscherrivieren van Oostenrijk. De bovenloop heeft een aantal zware, kloofachtige stukken op de grens van bevaarbaar. De benedenloop vanaf Huben (vanaf het Isel katarakt) tot aan de monding in de Drau is gematigder (WW III (4)) en wordt veel geraft. Er is een klein stuk boven het katarakt dat ook relatief rustig is.

Peilschaal St. Johan op de rechter brugpeiler: MW 150 – 180 cm

Bevaringsregeling Matrei - Lienz

Voor het gedeelte tussen Matrei en Lienz gelden vaarbeperkingen te weten:

 • Oeverbetredingsverbod.
 • In- en uitstappen alleen bij de gekenmerkte plaatsen.
 • Varen alleen in de hoofdstroom.
 • varen toegestaan van 15 mei – 30 september van 9.00 – 19.00 uur.

In de praktijk is hier er handhaving, het doel is echter om broedende vogels en ander wild een rustige plaats te geven.

Achterste Isel

Instap: linkeroever, parkeerplaats in Hinterbichl

Uitstap: brug bij Bobojach

Moeilijkheid: WW III - WW IV(5)

Afstand: 7 km

Verval: 14

Peilschaal: peilschaal Hinterbichl, LW/MW/HW: 85cm / 100cm / FIXME 110cm

peilschaal Hinterbichl, LW/MW/HW: 85cm / 100cm / FIXME 110cm

Bevaringsregeling: geen

Oeverondersteuning: geen

Beschrijving: Dit traject is direct afhankelijk van het smelten van gletsjerwater en heeft vooral in de zomer een goede waterstand; in de loop van de middag kan het water snel stijgen. Het traject begint met een aantal stevige golventreinen, soms met verstopte stoppers of walzen. Dan volgt een kloofachtig stukje en daarna nog een kloofje; Het laatst kloofje heeft een stevige uitstroom met direct daarna een sterke versmalling (evt. via linkeroever en brug verkennen. Bij verder varen volgt vlak voor Bobojach een enorm blok (5) in de rivier (de zwaarste passage van het traject); deze kan via de linkeroever verkend worden. Eventueel hier uitstappen of een stukje doorvaren naar de volgende brug (dan de boot omhoog dragen vanwege rijverbod). Hierna begint direct de doorbraak kloof (V).

Doorbraak kloof Bobojach - Virgen

Instap: brug bij Bobojach

Uitstap: brug

Moeilijkheid: WW IV - WW V

Afstand: 2 km

Verval: 62

Peilschaal: peilschaal Hinterbichl, LW/MW/HW: 70cm / 80cm / 90cm

peilschaal Hinterbichl, LW/MW/HW: 70cm / 80cm / 90cm

Bevaringsregeling: geen

Oeverondersteuning: geen

Beschrijving: begint met een klein stukje vrij tam water waarna een 2m hoge drop (midden-links varen) het begin van de moeilijkheden aankondigd. Er volgen meerdere drempels in de hoogte van 2-3m. Er volgen een tweetal passages om over te dragen. De eerste rechts overdragen met een 15m abseil, de tweede heeft ook een 10-15 abseil en is soms te varen (hout!), ertussen zit een plat stuk van zo'n 10m. Hierna volgen nog een paar kleinere drempels en een 12m slide (midden varen, verkennen rechts). De volgende (laatste) 5-6m hoge val is in het midden met de neus naar rechts te varen.

Virgenschlucht

Instap:

Uitstap:

Moeilijkheid: WW IV - WW VI

Afstand: 5 km

Verval: 14

Peilschaal: peilschaal Hinterbichl, LW/MW/HW: ??/85cm/?? , Brühl

Brühl, LW/MW/HW: ??/150/??cm

Bevaringsregeling: onbekend

Oeverondersteuning: geen

Beschrijving:

Welzelach – Mitteldorf

Instap:

Uitstap:

Moeilijkheid: WW III

Afstand: 6 km

Verval:

Peilschaal:

Bevaringsregeling: bevaringsregeling_matrei_-_lienz

Oeverondersteuning: matig

Beschrijving:

Unterpölach - Brühl

Instap: linkeroever, waar de weg van Matrei naar Virgen begint te klimmen (Unterpölach), evt. 3 a 4 kilometer stroomop bij Mitteldorf, dan evt een WW IV passage?

Uitstap: rechteroever, aan de brug in de B 108 over de Isel stroomaf van Seblas (peilschaal Brühl)

Moeilijkheid: WW II- WW III

Afstand: 5 km

Verval:

Peilschaal: Brühl, LW/MW/HW: ?/170/? cm

peilschaal Brühl

Bevaringsregeling: bevaringsregeling_matrei_-_lienz

Oeverondersteuning: matig

Beschrijving: In aanvang iets sportief (WW III) waarna de moeilijkheden afnemen. Na de monding van de Tauernbach]] volgt een drempel met wals bij de houten brug van Bichl. Goed oefentraject voor wat betere beginners en een paar speelplekken voor iets beter vaarders. Ook leuk aan het eind van een hete zomerdag als de peilschaal omhoog schiet (WW III+).

Iselkatarakt

Instap: brug B108, 1.5km stroomop van lawinegalerij of bij de galerij

Uitstap: Huben of Kalserbach

Moeilijkheid: WW III - WW VI

Afstand: 5 km

Verval: 24

Peilschaal: peilschaal Lienz, LW/MW/HW: 220cm / 250cm / 290cm

peilschaal Lienz, LW/MW/HW: 220cm / 300cm / 350

Bevaringsregeling: bevaringsregeling_matrei_-_lienz

Oeverondersteuning: goed

Beschrijving: ongeveer anderhalve kilometer om warm te varen, dan gaat het los. Afhankelijk van waterstand technisch WW IV to woeste volumebeek WW V. Vanaf de lawinegalerij nemen de moeilijkheden steeds af.

Beneden Isel

Instap: linkeroever, bij de monding van de Kalserbach of de HE centrale in de buurt. Eventueel iets stroomop bij de raftinginstap (linkeroever) bij Huben (dan een kort stukje WW IV).

Uitstap: rechteroever voor Lienz bij outdoorbedrijf aan de voet van het kasteel of na Lienz op de linkeroever bij Drau/Kozakkenkerkhof

Moeilijkheid: WW II - WW III

Afstand: 18 (19.5) km

Verval: 7

Peilschaal: peilschaal Lienz

peilschaal Lienz, LW/MW/HW: 220cm / 300cm / 350

Bevaringsregeling: bevaringsregeling_matrei_-_lienz

Oeverondersteuning: goed

Beschrijving: Het is op dit traject opletten rond de oeverversterkingen; er zit soms staalkabel of betonijzer in en bestaat uit scherpe blokken.

Het traject begint in een brede bedding met hoge stroomsnelheid, na een kilometer neemt het verval en de snelheid iets af. Golvenpassages wisselen af met vlakkere stukken. Alternatieve uit/instap is halverwege in Ainet (bij de surf/freestyle golf - goed vanaf ongeveer 275cm). Bij Sankt Johann is nog een stevige passage, rechts/buitenbocht eenvoudiger. In Lienz loopt de rivier tussen kademuren, bij hogere waterstanden is het daardoor vrijwel onmogelijk een boot te bergen/te legen. Ook de “Dolomitenwelle” bevindt zich hier (vanaf 330cm) Aan het einde van de stad volgt nog een getrapte stroomversnelling, de “Isel-Abfall” (WW III+), meestal langs links van het midden te varen en kort daarna de monding in de Drau en einde moeilijkheden. Evt. kan er iets eerder rechts uitgestapt worden direct na de voetgangersbrug.

Kaart

gebruiksaanwijzing

In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.

muis/vinger bediening
 • verschuiven door met de muis de kaart vast te pakken kunt u deze verschuiven
 • overzichtskaart met het < knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, door erop te klikken kunt u deze opvragen
 • volledig scherm weergave met behulp van de ⛶ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ▢ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
toetsenbord bediening

Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).

 • verschuiven met behulp van de pijl toetsen kunt u de kaart verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - toets te gebruiken kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, middels de i toets activeert u een cursor die met de pijltoetsen verschoven kan worden, met de enter toets voert u een opvraag actie uit. Gebruik de i of de escape toets om deze functie weer uit te schakelen en terug te keren naar navigatie modus
 • volledig scherm weergave met behulp van de ⛶ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ▢ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.

Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.

 

Locaties in de kaart
id symbool latitude longitude beschrijving
1 instap 47.0181º 12.3433º

Instap Hinterbichl

2 instapuitstap 47.0132º 12.3982º

Uitstap / Instap Bobojach, houten brug

3 uitstap 46.9991º 12.427º

Uitstap doorbraak kloof, eerste (auto) brug na de kloof

4 instap 46.9966º 12.4564º

Instap Virgenschlucht; brug van Virgen naar Welzelach

5 uitstap 46.9943º 12.4827º

Uitstap stroomaf van Mitteldorf, waar de rivier bij de weg komt

6 instap 46.99533º 12.50134º

Instap Unterpölach; waar de weg van Matrei naar Virgen begint te klimmen

7 ww_hazard 46.9919º 12.5348º

Drempel Bichl

8 uitstap 46.97521º 12.54996º

Uitstap peilschaal Brühl
peilschaal Brühl

9 instap 46.9603º 12.5535º

Instap Iselkatarakt, wegbrug boven het katarakt

10 instap 46.937838º 12.572911º

Instap Huben

11 instapuitstap 46.9273º 12.5897º

Instap / Uitstap monding Kalserbach, HE centrale

12 instapuitstap 46.87121º 12.67688º

Instap / Uitstap Ainet

13 uitstap 46.833404º 12.748412º

Uitstap Lienz/outdoor station

14 uitstap 46.821878º 12.789890º

Uitstap voetgangersbrug Tristach Drau

15 uitstap 46.822344º 12.790119º

Uitstap Kozakkenkerkhof Drau

16 peilschaal 46.904018º 12.629332º

peilschaal St Johann im Walde, op de rechteroever onder de brug

17 peilschaal 46.831537º 12.767607º

peilschaal Lienz, linkeroever in het park

beschrijvingen/oostenrijk/isel.txt · Laatst gewijzigd: 2023/07/11 16:21 door mark
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0