Valserine

Algemeen

De Valserine ontspringt op 1000 meter hoogte op la Dôle en is een zijrivier van de rhone, monding bij Bellegarde na 46 kilometer. De Valserine ligt hemelsbreed zo'n 20km ten westen van Genève. Er zijn een aantal zware trajecten (WW V), maar er zijn ook minder veeleisend trajecten. Het is één van de moeilijker rivieren van de Jura. Er is vaak veel tijd nodig om te verkennen en om te dragen. De moeilijkheden wisselen tussen WW II en WW V, met meerdere onbevaarbare passages. Bevaarbaar in maart-mei, later na regenval. Zolang er nog sneeuw ligt op de top van de La Dôle een voldoende hoge waterstand.

Regio: Jura

Trajecten

(Vrijwel) alle moeilijkheden zijn goed over te dragen, ook die op de zware stukken; maar het kost wel veel tijd. Peilschaal La Rivière: LW 80 cm minimaal vanaf La Rivière, LW 85 cm minimaal voor Niaset - La Rivière, MW 100 cm (60 -70 cm eauvives (12/11/01)

Peilschaal is te bereiken door vanuit La Rivière af te slaan en naar de rivier te rijden via een smalle weg. Als deze onverhard wordt de weg blijven volgen. De peilschaal op de rechteroever negeren en doorrijden tot bij een stalen voetgangersbrug. Hier bevindt zich de peilschaal op de linkeroever, één meter stroomafwaarts van de brug.

Peilschaal Chezery op de rechteroever 100 meter voor de camping: LW 40/ MW 65/HW 90 cm

Online peilschaal Chezery (V1015030); minimum peil 4.5 m³/s voor de meeste trajecten, MW 6 m³/s - 10 m³/s

Mijoux - Le Niaizet

Instap: kleine brug 4 km stroomafwaarts van Mijoux

Uitstap: bruggetje bij Le Niaizet

Moeilijkheid: WW II - WW III

Afstand: 9 km

Verval: 9

Peilschaal:

Bevaringsregeling: onbekend

Oeverondersteuning: redelijk

Beschrijving:

km 0
instappen bij een kleine brug 4 km stroomafwaarts van Mijoux. Er volgt makkelijk wildwater in een meestal door struiken begrensde bedding. Lage bruggen kunnen tot eskimoteren of omdragen dwingen.
km 0.8
Kleine voetgangersbrug, de rivier stroomt in een mooie woudkloof (van de weg af niet te zien) met veel verval (20 ) en een krachtige stroming in een nog smalle bedding, tot WW III. Oppassen voor boomhindernissen.
km 2.4
Voetgangersbrug bij de zagerij van Septfontaines, het verval en de moeilijkheid nemen gelijkmatig af tot WW II.
km 5
Brug in Lélex (Moulin Neuf). De Valserine meandert door een vlak landschap.
km 6
Brug stroomafwaarts van Lélex
km 9
Kleine brug van het gehucht Le Niaset (Lélex), uitstappen op de rechteroever.

Riviere - Chezery-Forens

Instap: Niaset: Brug van Le Niaset
Riviere: Kleine voetgangersbrug een paar 100m stroomop van het gehucht Riviere, in de bocht van het weggetje dat van de D911 afbuigt.. Eventueel hoger langs de weg, maar dan komt er een tandje bij qua moeilijkheden.

Uitstap: aan de brug in Chezery of een stuk verder net voorbij of aan de camping

Moeilijkheid: WW III - WW V (E1-E2) (vanaf Riviere WW IV )

Afstand: 10 km of 4.4 km vanaf Riviere

Verval: 28 afnemend naar 15

Peilschaal: 4.5m³ op de peilschaal van Chezery is minimum. Bij de instap schijnt een peilschaal te zijn waarop 80cm dan min. is en 90cm een gunstige stand voor de onderliggende trajecten.

Bevaringsregeling: onbekend

Oeverondersteuning: geen

Beschrijving: Te varen tot mei.

km 0
Brug van Le Niaset, na 200 m begint een sterk verblokte en moeilijke passage met een enorm klemgevaarlijk verval, 50 , WW V+, met korte boot eventueel bevaarbaar anders links omdragen De rivier loopt vanaf hier door een moeilijke toegankelijke en diepe woudkloof met talrijke moeilijke (WW IV) passages.
Oppassen voor boomhindernissen. Het verval bedraagt hier gemiddeld 28 .
km 1.5
Drempel 1,5 meter hoog, rechts bevaarbaar of links omdragen.
km 2.5
Voetgangersbrug (Pont Rouffy). Kort hiervoor zwaar verblokt kararakt met verklemde boomstammen, WW V.
km 3
Eerste kloof,het water stroomt in diagonale afval en een weinig later van een drie tot vier meter hoge waterval in een rotskom, links bevaarbaar of rotsstart, WW IV - WW V.
Het omdragen van beide passages is moeizaam door de rotsige oever. Kort hierna verdwijnd de rivier in een 100 m lange onbevaarbare rotskloof. Op tijd links aanlanden en omdragen. Na het instappen volgt nog een 200 m lange verblokt trajekt tot een door rotswanden begrensde smalle passage. Hierna afname van de moeilijkheden tot WW III.
km 4.7
Voetgangersbrug (Pont du Diable). Hierboven korte moeilijke verblokte passage, WW III-IV. Hierna weer eenvoudig, WW II.
km 5.5
IJzeren voetgangersbrug, mogelijk instappunt. Peilschaal
km 6
La Rivière sous Balme. Er volgt mooi wildwater met een verval van 20‰, flink verblokt, WW III-IV. De twee onbevaarbare watervallen die er volgens de DKV zouden moeten zijn , zijn ondertussen weggespoeld door hoog water. Alleen nog oppassen voor bomen.
km 7
Afname van de moeilijkheden tot WW III.
km 9.5
Brug Chézery - Forens.
km 10
Uitstappen naast de camping op de linkeroever.

Chezery-Forens - stuw in de kloof / Pont du Dragon

Instap: Bij de camping

Uitstap: Voetgangersbrug (Pont du Dragon). Uitstappen ongeveer 200 m voor de brug bij een kiezelbank

Moeilijkheid: WW II - WW III

Afstand: 5 km

Verval:

Peilschaal: 4.5m³ op de peilschaal van Chezery is minimum. Bij de instap schijnt een peilschaal te zijn waarop 80cm dan min. is en 90cm een gunstige stand voor de onderliggende trajecten.

Bevaringsregeling: onbekend

Oeverondersteuning: geen

Beschrijving: te varen tot mei.

km 0
Instappen bij de camping, er volgt WW II.
km 1.8
Het dal wordt smaller. Er volgen op korte afstand twee walsen., WW II-III.
km 2
Voetgangersbrug, de rivier stroomt via veel bochten door en brede en diepe kloof. Oppassen voor boomhindernissen.
km 4
Voetgangersbrug (Pont du Dragon). Uitstappen ongeveer 200 m voor de brug bij een kiezelbank. Deze plek kan vanf de weg bereikt worden door een hobbelig onverhard pad.

Centrale - Pont de Confort

Instap: 1 km onder de centrale

Uitstap: Pont de Confort

Moeilijkheid: WW IV - WW V

Afstand: 5.5 km

Verval:

Peilschaal:

Bevaringsregeling: onbekend

Oeverondersteuning: geen

Beschrijving:

km 0
Instappen 1 km onder de centrale. Men bereikt het instappunt door een bosweg naar rechts in te gaan na drie kilometer over D 991 (Chézery -Confort).
Er volgt over zes kilometer zwaar wildwater, WW IV-V. Er volgen twee onbevaarbare passages de “Pertes la Namphée” een 50 meter lang klemgevaarlijk rotskanaal, rechts omdragen. De tweede passage een groot rotsblok met sifons, links omdragen. Voorzichtig bij “Rapide de la cable”.
km 3.5
Brug, Pont de Pierres, onder de brug links aanlanden. Bij middelmatig water volgt een 300 meter lange onbevaarbare keientuin, één uur omdragen
km 5.5
Brug, Pont de Confort, mogelijkheid om uit te stappen of na 100 meter de Semine 200 meter opvaren om uit te stappen bij de Pont de Coz

Kaart

gebruiksaanwijzing

In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.

muis/vinger bediening
 • verschuiven door met de muis de kaart vast te pakken kunt u deze verschuiven
 • overzichtskaart met het < knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, door erop te klikken kunt u deze opvragen
 • volledig scherm weergave met behulp van de ⛶ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ▢ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
toetsenbord bediening

Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).

 • verschuiven met behulp van de pijl toetsen kunt u de kaart verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - toets te gebruiken kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, middels de i toets activeert u een cursor die met de pijltoetsen verschoven kan worden, met de enter toets voert u een opvraag actie uit. Gebruik de i of de escape toets om deze functie weer uit te schakelen en terug te keren naar navigatie modus
 • volledig scherm weergave met behulp van de ⛶ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ▢ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.

Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.

 

Locaties in de kaart
id symbool latitude longitude beschrijving
1 instap 46.338978º 5.965501º

Instap Mijoux

2 uitstap 46.299934º 5.932580º

Uitstap Le Niaset (Lélex)

3 instap 46.265821º 5.902920º

Instap boven Riviere
let op de WW V en VI passages

4 instap 46.244167º 5.892222º

Instap Riviere

5 uitstap 46.221848º 5.865738º

Uitstap Chézery-Forens

6 instap 46.223333º 5.868056º

Instap Chézery-Forens aan de grote parkeerplaats

7 instap 46.226667º 5.873889º

Instap alternatief boven Chézery-Forens

8 instap 46.215278º 5.862500º

Instap Chézery-Forens aan de waterzuivering alternatief

9 camping 46.217500º 5.864167º

Camping eventueel instap Chézery-Forens

10 uitstap 46.195278º 5.838611º

Uitstap voor de stuw op de grindbanken

11 instap 46.194152º 5.835764º

Instap HE Centrale

12 uitstap 46.150289º 5.804206º

Uitstap Pont de Confort

beschrijvingen/frankrijk/valserine.txt · Laatst gewijzigd: 2020/10/18 12:33 door mark
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0