Chapeauroux

FIXME Deze pagina is in aanbouw.

Algemeen

De Chapeauroux ontspringt aan de noordzijde van het Signal de Randon en betrekt zijn water grotendeels uit de venen westelijk van Chateauneuf de Randon. De Chapeauroux mondt na circa 55 kilometer uit in de Allier. De D988 loopt grotendeels langs de rivier. De bodem houdt weinig water vast, zodat rekening gehouden moet worden met snel stijgende waterstanden. Het verval neemt stroomafwaarts toe in de vorm van katarakten die steeds heftiger worden. De Chapeauroux is een zijrivier van de Allier.

Regio: Allier / Haute Loire

Trajecten

Interessant wordt de rivier vanaf Auroux. Bij hoge waterstanden in het voor-en najaar ook vanaf Chastanier, waarbij dan 25 kilometer wildwater te bevaren valt. Door een nieuwe stuw met waterafleiding net boven Auroux, is het traject Auroux - Laval Atger, alleen nog maar bevaarbaar bij een zeer hoge waterstand. Vanaf Laval Atger bevaarbaar tot de zomer. Daar de rivierbedding niet erg breed is, moet een hoogwater afvaart met grote voorzichtigheid geschieden. Afhangende bomen, drijfhout en prikkeldraad zijn hindernissen waarop zeer snel en accuraat gereageerd moet worden om keerwaters te bereiken, om zo nodig te moeten omdragen. Een minimum debiet van 6 m³/s komt overeen met een peil van 60 cm in Laval Atger, minimaal 50 m. Beter is een peil van rond de 80 cm, wat het debiet verhoogt tot 10 m³/s, want bij een peil van 50 cm moet rekening gehouden worden met grondberoeringen. De begaanbaarheid van de oever is over het algemeen geen probleem, daar er geen echte kloofgedeelten doorvaren worden. Aan de andere kant maakt de wildheid van het landschap het achtervolgen van een afgedreven boot niet makkelijk. Alle moeilijke passages kan men vanaf de kant verkennen en eventueel worden omgedragen. Het gemiddelde verval bedraagt 14‰ en in de laatste 3,5 kilometer 16‰.

peil

debiet

Laval Atger - Chapeauroux

Instap: BBij de monding van de Grandrieu aan de linkerzijde van de rivier

Uitstap: Monding in de Allier, rechteroever, iets stroomop varen.

Moeilijkheid: IV-V

Afstand: 11km

Verval: 16

Peilschaal: Peilschaal brug Laval Atger gunstig 60 cm. Peilschaal brug D32 gunstig 90 cm.

Bevaringsregeling: Er mag alleen tussen 10.00 - 18.30 uur gevaren worden van 1 april - 15 oktober.

Oeverondersteuning: matig

Beschrijving:

0km
Brug Laval Atger. Instappen bij de monding van de Grandrieu aan de linkerzijde van de rivier. Er volgt een vrij gemakkelijk trajekt met licht verblokt wildwater, smal en bochtig met bomen, WW II. Een goede warming-up.
7.5km
Brug van de D 988 onder St. Bonnet. Uitstappunt voor als het zeer zware laatste gedeelte niet bevaren wordt. Het verval wordt vanaf hier groter.
8km
De volgende kloof brengt zwaar wildwater (WW IV-V). De eerste 200 meter een lange passage IV, hierna nog een klein stuk en uitstappen om een WW V passage te verkennen.
9km
Onbevaarbare passage met verklemmingsgevaar, levensgevaar, gevolgd door een sifon onder een rots aan de rechterkant (al 1 dode). Beide passages overdraagbaar over de rechteroever. Echter met hoogwater is het mogelijk om de omleidingsroute langs de rechterkant te nemen. Kort hierna volgt een onbevaarbare stuw. Omdragen via de rechteroever
10km
Brug D32, Chapeauroux.
11km
Monding in de Allier. Eindpunt bij de camping op de rechteroever.

Stand peilschaal 1994: 17/4 50

(DKV 6 149, Wildwassertouren in den Alpen 151)

La Baraque dé Brave - St Bonnet

Instap: La Baraque dé Brave

Uitstap: St Bonnet

Moeilijkheid: III (IV)

Afstand:

Verval:

Peilschaal:

Bevaringsregeling: Er mag alleen tussen 10.00 - 18.30 uur gevaren worden van 1 april - 15 oktober

Oeverondersteuning: goed

Beschrijving:

St Bonnet - Chapeauroux

Instap: In St Bonnet de Montauroux onder de brug die naar de begraafplaats gaat

Uitstap: in Chapeauroux bij monding in de Allier

Moeilijkheid: III (IV, VI)

Afstand: 4km (2uur)

Verval:

Peilschaal: http://theweb.overscan.com/dde63-previsiondescrues/station.php?num=89&page=0

Bevaringsregeling: Er mag alleen tussen 10.00 - 18.30 uur gevaren worden van 1 april - 15 oktober

Oeverondersteuning: goed

Beschrijving: La descente commence dans une petite vallée avant de continuer dans les gorges du chapeuroux pour enfin rejoindre les gorges de l'Allier.

Partie sportive, manoeuvrière, difficile et dangereuse (risque de coincement important et de syphons). Les difficultés vont en s'accroissant !!!

Attention les deux (4) suivi de (6) sont sur les 1,5 km final. Toujours reconnaître les passages car risques d'arbres coincés, risque de syphon et présence de rocher !!!! Attention à la fin il y a un barrage qui ne se franchi pas, le débarquement se fait à gauche.

Kaart

gebruiksaanwijzing

In de kaart zijn verschillende functies beschikbaar.

muis/vinger bediening
 • verschuiven door met de muis de kaart vast te pakken kunt u deze verschuiven
 • overzichtskaart met het < knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, door erop te klikken kunt u deze opvragen
 • volledig scherm weergave met behulp van de ⛶ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ▢ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.
toetsenbord bediening

Voor toetsenbord bediening dient u de kaart te activeren middels de tab toets (als de kaart actief is vertoont deze een focus ring).

 • verschuiven met behulp van de pijl toetsen kunt u de kaart verschuiven
 • overzichtskaart met het + knopje rechts onderin de kaart kunt u een overzichtskaart uitvouwen
 • in- en uitzoomen door op de + en - knoppen links bovenin de kaart te klikken of de + en - toets te gebruiken kunt u meer of minder detail in de kaart bekijken
 • thema's aan- of uitzetten na op het ≡ ikoon te klikken aan de rechterkant van de kaart krijgt u een overzicht van de beschikbare kaarten en thema's, u kunt hier een selectie maken.
 • informatie opvragen in de kaart kunnen zich elementen bevinden die meer informatie dragen, middels de i toets activeert u een cursor die met de pijltoetsen verschoven kan worden, met de enter toets voert u een opvraag actie uit. Gebruik de i of de escape toets om deze functie weer uit te schakelen en terug te keren naar navigatie modus
 • volledig scherm weergave met behulp van de ⛶ knop kan de kaart worden gemaximaliseerd, gebruik de ▢ knop om weer terug te gaan naar pagina weergave.

Het kan zijn dat een aantal van deze functies niet beschikbaar is gesteld door de auteur van de pagina of de beheerder.

 

Locaties in de kaart
id symbool latitude longitude beschrijving
1 instap 44.81466º 3.72046º

instap St Bonnet de Montauroux

2 uitstap 44.83545º 3.73677º

Uitstap monding Allier

beschrijvingen/frankrijk/chapeauroux.txt · Laatst gewijzigd: 2022/05/16 12:01 door mark
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0